Apskaitos terminų žodynas

Amortizacija (nusidėvėjimas)

Nusidėvėjimas, pagrindinio kapitalo (pastatų, įrenginių, mechanizmų) vertės sumažėjimas per jo naudojimo laiką.

Jei turite klausimų susisiekite su mumis