Apskaitos terminų žodynas

Apmokestinamasis asmuo

Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju laikomas LR apmokestinamasis asmuo – tai Lietuvos Respublikos juridinis arba fizinis asmuo, vykdantis bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą, taip pat juridinio asmens statuso neturintis Lietuvos Respublikoje įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas, kurio veiklos forma – investicinis fondas.

Jei turite klausimų susisiekite su mumis