Apskaitos terminų žodynas

Bendrasis pelnas

Skirtumas tarp pardavimo pajamų ir savikainos. Skaičiuojant bendrąjį pelną, dažniausiai įskaitomi įmonės mokesčiai ir nusidėvėjimas.

Jei turite klausimų susisiekite su mumis