Skip to main content

Apskaitos terminų žodynas

Bendrieji atidėjiniai

Piniginės lėšos, sukauptos ir skirtos galimiems įmonės (dažniausiai – finansų įstaigos) veiklos nuostoliams, susijusiems su rinkos, šalies ar kita rizika, sumažinti ar visiškai padengti.

Jei turite klausimų susisiekite su mumis