Skip to main content
Naujienos

DARBO KODEKSAS IR POĮSTATYMINIAI AKTAI

Pakeičiamos tvarkos aprašo nuostatos dėl prioritetų, pagal kuriuos priemonės taikomos atitinkamoms asmenų grupėms (5 p.), paramos mokymuisi (13(1)-13(3), 21, 22, 24, 27 p.), paramos judumui (32 p.), remiamojo įdarbinimo (40, 41, 42 p., papildyta 42(1)-42(7) p. subsidija darbo užmokesčiui ir darbo asistento išlaidoms), paramos darbo vietoms steigti ar pritaikyti priemones (47, 50-53, 65, 69, 70, 71, 74-76, 78(1) p.), valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos grąžinimo ir išieškojimo (papildyta 79(1) p.).

2.25. LR SADM isakymas “Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygu ir tvarkos aprašo patvirtinimo” (pakeitimai nuo 2024-07-10)