Naujienos

DARBO KODEKSAS IR POĮSTATYMINIAI AKTAI

By 30 January, 2023 June 30th, 2023 No Comments

Nuo 2023 m. vasario 1 d. įsigalioja delspinigių dydis – 0,1 procento, kai, darbo santykiams nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos.

9.1. LR SADM įsakymas “Dėl delspinigių dydžio, kai, darbo santykiams nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo” (galioja nuo 2023 02 01)