Skip to main content
Naujienos

DARBO KODEKSAS IR POĮSTATYMINIAI AKTAI

By 3 January, 2023June 30th, 2023No Comments

Nuo 2023 m. sausio 1 d. pakeičiamos kodekso nuostatos dėl mokymosi atostogų (135 str.). Darbuotojams, kurie mokosi savišvietos būdu, už mokymosi atostogas yra neapmokama, nebent kolektyvinėse sutartyse ar šalių susitarimu susitarta kitaip.

1.1. LR darbo kodeksas (135 str. pakeitimas nuo 2023 01 01)