Skip to main content
Naujienos

DARBO KODEKSAS IR POĮSTATYMINIAI AKTAI

By 3 January, 2023June 30th, 2023No Comments

Naujas tvarkos aprašymas nustato valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo, palūkanų, delspinigių skaičiavimo ir išieškojimo veiksmų sustabdymo priverstinio poveikio priemonių netaikymo, tvarką. Aprašyme nustatyta supaprastinta įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo tvarka taikoma tik atidedant įmokų įsiskolinimo, susidariusio už 2022 m. spalio 1 d. iki 2023 m. balandžio 30 d., sumokėjimą patiriantiems sunkumų dėl energetinės krizės draudėjams, kuriems VMI patenkino paraišką. Patvirtinta Prašymo dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka pavyzdinė forma.

11.9. VSDFV prie SADM įsakymas “Dėl Pagalbos priemonių taikymo draudėjams, kurie patiria finansinius sunkumus dėl energinės krizės, tvarkos aprašymo patvirtinimo” (galioja nuo 2022 12 24)