Naujienos

DARBO KODEKSAS IR POĮSTATYMINIAI AKTAI

By 30 June, 2023 July 2nd, 2023 No Comments

Pakeičiamos Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašo ir Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių nuostatos. Nuo 2023-08-01 įsigalioja naujai patvirtintas Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas bei Gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normų sąrašas. Iki 2023-06-30 dienos komandiruotės metu patirtos su komandiruote susijusios išlaidos apmokamos pagal Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose ir regionų plėtros tarybose taisyklių nuostatas, galiojusias iki 2023-06-30 dienos.

9.2. LRV nutarimas “Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo” (pakeitimai nuo 2023 06 30, 2023 08 01)