Naujienos

DARBO KODEKSAS IR POĮSTATYMINIAI AKTAI

By 18 July, 2023 July 19th, 2023 No Comments

Pakeičiamos nuostatos dėl minimalios dienos ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, profesinės reabilitacijos išmokos apskaičiavimo (10, 11, 11(1), 12, 49(4), 55(1), 56, 57 p.). Nustatyta, kad jeigu kitas iš tėvų (įtėvių), globėjų ar senelių kreipiasi dėl vaiko priežiūros išmokos už tą patį vaiką (tuos pačius vaikus), jiems skiriamos išmokos mokėjimo trukmė nustatoma pagal pirmojo iš tėvų (įtėvių), globėjų ar senelių pasirinktą išmokos mokėjimo trukmę. (55(1) p.)

9.5. LRV nutarimas “Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo” (pakeitimai nuo 2023 07 15)