Naujienos

DARBO KODEKSAS IR POĮSTATYMINIAI AKTAI

Nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja naujai patvirtinta Prašymo išduoti leidimą dirbti sezoninį darbą užsieniečiui forma (aprašo 1 priedas) bei Informacinio lapelio užsieniečiui forma (aprašo naujas 3 priedas). Darbdavys, sudarydamas darbo sutartį su užsieniečiu, Darbo kodekso 25 str. 2 d. nurodytais būdais (raštu ar elektroniniu paštu, mobiliaisiais įrenginiais ir kt.) įteikia užsieniečiui informacinį lapelį jam suprantama kalba.

6.11. LR SADM įsakymas “Dėl Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo” (pakeitimai nuo 2023 08 01)