Naujienos

DARBO KODEKSAS IR POĮSTATYMINIAI AKTAI

By 25 August, 2023 August 27th, 2023 No Comments

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja naujai patvirtintas tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja dokumentų, patvirtinančių privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje apdraustų asmenų, gyvenančių kitoje ES, EEE šalyje, Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje bei Šveicarijos Konfederacijoje (ES šalys), teisę gauti PSDF biudžeto lėšomis teikiamą asmens sveikatos priežiūrą gyvenamojoje ES šalyje, išdavimo, pildymo ir registravimo ES socialinės apsaugos duomenų mainų informacinėje sistemoje ir jų galiojimo nutraukimo tvarką. Patvirtinti aprašo priedai: Prašymo išduoti dokumentą S1 (SED S072) forma (1 priedas); Dokumento S1 naudojimo atmintinė (2 priedas); Struktūrizuotų elektroninių dokumentų ir juos atitinkančių E formos pažymų sąrašas (3 priedas); Prašymo tarpininkauti dėl dokumento S1 (SED S072) išdavimo forma (4 priedas); Prašymo tarpininkauti dėl dokumento S1 (SED S072) galiojimo nutraukimo forma (5 priedas).

11.14. VLK prie SAM įsakymas “Dėl Dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje Europos Sąjungos šalyje, tvarkymo aprašo patvirtinimo” (pakeitimai nuo 2023 09 01)