Skip to main content
Naujienos

DARBO KODEKSAS IR POĮSTATYMINIAI AKTAI

By 11 April, 2023June 29th, 2023No Comments

Naujai patvirtinta Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, su kuriais sudarytos sutartys dėl mentorystės, bei specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų lentelė. Papildyta nauja pareigybe – Organizavimo ir metodų analitikas (A2 lygis).

9.2 LR VRM įsakymas “Dėl LR VRM darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei LR VRM valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo <…>” (pakeitimas 2023 04 08 )