Skip to main content
Naujienos

DARBO KODEKSAS IR POĮSTATYMINIAI AKTAI

By 17 November, 2023November 20th, 2023No Comments

Pakeičiamos tvarkos aprašo nuostatos dėl paramos verslui kurti priemonės organizavimo (195, 197(1). 198, 201, 204, 206 p.). Naujai patvirtinti aprašo priedai: Paraiškos dėl dalies patirtų išlaidų kompensavimo forma (11 priedas, teikia darbdaviai įgyvendinantys įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį priemonę); Lankomumo apskaitos žiniaraščio forma (19 priedas); Darbo vietų pritaikymo sutarties standartinės sąlygos (38 priedas); Paramos verslui kurti sutarties standartinės sąlygos ( 44 priedas ) ir kt.

2.1. UŽT prie LR SADM įsakymas “Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo” (pakeitimai nuo 2023 11 17)