Naujienos

DARBO KODEKSAS IR POĮSTATYMINIAI AKTAI

By 23 November, 2023 November 27th, 2023 No Comments

Nuo 2024 m. liepos 1 d. įsigalioja kodekso nuostatų papildymas dėl nėštumo ir gimdymo atostogų (132 str. 2 d.). Įtvirtinta, kad darbuotojams (įmotėms) suteikiamos trisdešimties kalendorinių dienų trukmės atostogos, kurioms mutatis mutandis taikomos Darbo kodekso 133 str. 2 d. nuostatos.

1.1. LR darbo kodeksas (132 str. 2 d. pakeitimas nuo 2024 07 01)