Naujienos

DARBO KODEKSAS IR POĮSTATYMINIAI AKTAI

By 5 December, 2023 December 6th, 2023 No Comments

Pakeičiamos nuostatos dėl ligos šmokos mokėjimo ypatumų (29, 38, naujas 38(1), 39 p.), kitų socialinio draudimo išmokų skyrimo ir mokėjimo (63, 69, 70 p.). Nustatyta, kad jei elgesio nedarbingumo metu taisyklių pažeidimus nustato darbdavys, sudaręs komisiją, jis duomenis apie elgesio nedarbingumo metu taisyklių pažeidimus (asmens vardą, pavardę, gimimo datą, pažeistas elgesio nedarbingumo metu taisykles) ir dokumentus, įrodančius elgesio nedarbingumo metu taisyklių pažeidimus, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) teritoriniam skyriui. Jei VSDFV teritorinis skyrius, remdamasis pateiktais ir (ar) gautais dokumentais ir (ar) duomenimis, nenustato pateisinamų priežasčių (ūmus asmens sveikatos sutrikimas, stichinė nelaimė, nelaimingas atsitikimas, šeimos nario mirtis, ūmi liga, kitos objektyvios aplinkybės), jo sprendimu ligos išmoka neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas nuo pažeidimo padarymo dienos.

9.7. LRV nutarimas “Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo” ( pakeitimai nuo 2023 12 05, 2024 01 01)