Skip to main content
Naujienos

DARBO KODEKSAS IR POĮSTATYMINIAI AKTAI

By 12 April, 2023June 29th, 2023No Comments

Pareigybių, kurias einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu ir įskaitomas į pedagoginio darbo stažą, sąrašo pakeitimu įtvirtinta, kad nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. vartojamą pareigybės pavadinimą „auklėtojas“ (jei vykdo ikimokyklinio ugdymo programą) atitinka pareigybės pavadinimas „ikimokyklinio ugdymo mokytojas“, pareigybės pavadinimą „priešmokyklinio ugdymo pedagogas“ – pareigybės pavadinimas „priešmokyklinio ugdymo mokytojas“.

8.6. LR ŠMSM įsakymas “Dėl Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo” (pakeitimai nuo 2023 07 01, 2024 09 01)