Naujienos

DARBO KODEKSAS IR POĮSTATYMINIAI AKTAI

By 10 January, 2024 January 11th, 2024 No Comments

Naujai patvirtintos sąvokų „Netektas dalyvumas“ ir „Netekto dalyvumo koeficientas“ apibrėžtys (3 str. 11(1), 11(2) d.). Pakeičiamos įstatymo nuostatos dėl draudžiamųjų įvykių (6 str.), nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo išmokų (11 str.), ligos išmokos mokėjimo trukmės (14 str.), ligos išmokų dydžio (15 str.), netekto dalyvumo vienkartinės kompensacijos (19 str.), netekto dalyvumo periodinės kompensacijos (20 str.), kompensacijų mokėjimo pasikeitus nukentėjusiojo netekto dalyvumo procentams (21 str.), netekto dalyvumo periodinės kompensacijos mokėjimo trukmės (22 str.), draudimo išmokos dydžio sumažinimo bei padidinimo (23, 24 str.), draudimo išmokų skyrimo ir mokėjimo terminų (25 str.), periodinės draudimo išmokos apdraustajam asmeniui mirus (26 str.), vienkartinės draudimo išmokos apdraustajam asmeniui mirus (27 str.).

11.4. LR nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas (pakeitimai nuo 2024 01 01)

Nuo 2024 m. liepos 1 d. pakeičiamos įstatymo nuostatos dėl ligos išmokos sergančiam šeimos nariui slaugyti arba vaikui prižiūrėti mokėjimo trukmės (10 str. 2, 4, 5, 7 d.), dėl ligos išmokos užkrečiamųjų ligų protrūkių arba jų epidemijų metu mokėjimo trukmės (11 str. 4 d.), dėl ligos išmokų skyrimo ir mokėjimo ypatumų Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną (11(1) str. 3, 7, 8 d.). Nuo 2024 m. sausio 1 d. pakeičiamos įstatymo nuostatos dėl ligos išmokos dėl apdraustojo asmens ligos arba traumos mokėjimo trukmės (9 str.).

11.5. LR ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas (pakeitimai nuo 2024 01 01, 2024 07 01)

Pakeičiamos nuostatos dėl įstatymo paskirties (1 str.), žalos atlyginimo netekus maitintojo (7 str.), vienkartinės netekto dalyvumo kompensacijos (12 str.), periodinės netekto dalyvumo kompensacijos (13 str.), žalos atlyginimo pasikeitus netekto dalyvumo procentams (14 str.), periodinės netekto dalyvumo kompensacijos mokėjimo trukmės (15 str.), žalos atlyginimo dydžio pakeitimo žalos atlyginimo mokėtojo reikalavimu (16 str.), žalos atlyginimo dydžio pakeitimo nukentėjusiojo reikalavimu, pasikeitus netekto dalyvumo procentams (17 str.), žalos atlyginimo mokėjimo prievolės perėjimo valstybei (18(1) str.), laidojimo išlaidų atlyginimo (19 str. nuo 2023-12-29), žalos atlyginimo mokėjimo ypatumų ir mokėjimo terminų (22 str.).

11.6. LR žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinasis įstatymas (pakeitimai nuo 2024 01 01)