Naujienos

DARBO KODEKSAS IR POĮSTATYMINIAI AKTAI

By 26 April, 2024 May 2nd, 2024 No Comments

Pakeičiamos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių nuostatos dėl 1-SD ir/ar 2-SD pranešimų pateikimo (16.8-16.10, 16.17, 16.18 p.), dėl 9-SD pranešimo pateikimo (naujas 34.7 p., galioja nuo 2024-07-01), dėl 12-SD pranešimo pateikimo (39.7 p.), dėl 13-SD pranešimo pildymo (47.1.11 p., naujas 47.1.12 p.), dėl atvejų, kuomet gali būti tikslinami apdraustojo asmens duomenys (77.4, 85, 91.3.2 p.).

11.5. VSDFV prie SADM įsakymas “Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų <…> patvirtinimo” (pakeitimai nuo 2024 04 26, 2024 07 01)