Naujienos

DARBO KODEKSAS IR POĮSTATYMINIAI AKTAI

Nuo 2024 m. birželio 1 d. pakeičiamos nuostatos dėl įstatyme nenumatytų pensijų, paskirtų pagal anksčiau galiojusius teisės aktus, mokėjimo (58 str.). Įtvirtinta, kad senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims netekto darbingumo (invalidumo) pensijų mokėjimas tęsiamas, iki šios pensijos gavėjas pagal įstatymą įgyja teisę į didesnio dydžio, negu jam mokama netekto darbingumo (invalidumo) pensija, senatvės pensiją arba senatvės pensiją asmeniui su negalia. Šios nuostatos taikomos senatvės pensijos amžių sukakusiems netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjams, kuriems dalyvumo lygis nustatytas po 2024 m. sausio 1 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administravimo įstaigos senatvės pensijos amžių sukakusiems socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjams, kuriems dalyvumo lygis buvo nustatytas nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gegužės 31 d., netekto darbingumo (invalidumo) pensijų mokėjimą atnaujina be asmenų prašymo, jeigu ši pensija yra didesnė už mokamą socialinio draudimo senatvės pensiją arba senatvės pensiją asmeniui su negalia, ir ne vėliau kaip iki 2024 m. liepos 31 d. apskaičiuoja ir išmoka šios pensijos nepriemoką (jeigu tokia susidarė) už laikotarpį nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gegužės 31 d.

11.8. LR  socialinio draudimo pensijų įstatymas (58 str. 4 d. pakeitimas nuo 2024 06 01)