Naujienos

DARBO KODEKSAS IR POĮSTATYMINIAI AKTAI

By 31 May, 2024 June 3rd, 2024 No Comments

Nuo 2024 m. liepos 1 d. įstatymas papildomas naujomis nuostatomis dėl informacijos apie darbdavių (juridinių ir fizinių asmenų) padarytus teisės pažeidimus viešinimo Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje (naujas 13(2) str.). Nustatyta, kad Valstybinė darbo inspekcija savo interneto svetainėje viešina įstatymo 13(2) str. 1 dalyje nurodytą informaciją apie darbdavio (juridinio ir fizinio asmens) padarytus teisės pažeidimus, dėl kurių priimti Valstybinės darbo inspekcijos administraciniai nurodymai įvykdyti arba nutarimai administracinių nusižengimų ar administracinėse bylose įsiteisėjo 2024 m. liepos 1 d. ar vėliau.

2.1. LR valstybinės darbo inspekcijos įstatymas (papildymas nuo 2024 07 01)