Naujienos

DARBO KODEKSAS IR POĮSTATYMINIAI AKTAI

By 3 June, 2024 June 4th, 2024 No Comments

Nuo 2024 m. liepos 1 d. pakeičiamos nuostatos dėl asmenų, kuriems taikomos įstatyme nustatytos darbo rinkos paslaugos ir užimtumo rėmimo priemonės (20 str.), dėl aplinkybių, kurioms atsiradus bedarbio statusas panaikinamas (24 str. 4 d.), dėl asmenų, kurie darbo rinkoje laikomi papildomai remiamais asmenimis (25 str.), dėl ndividualių užimtumo veiklos planavimo paslaugų (31 str.), dėl aktyvių darbo rinkos politikos priemonių (35 str. 4 d. darbdaviai, teikiantys paraiškas dėl priemonių įgyvendinimo), dėl įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį (38 str.), dėl aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo (39(3) str.), dėl paramos judumui (40 str.), dėl remiamojo įdarbinimo (41 str.; 10, 11 d. atvejai, kuomet nutraukiamas subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas; 12 d. atvejai, kuomet nutraukiamas subsidijos darbo asistento išlaidoms mokėjimas), dėl įdarbinimo subsidijuojant (42 str.), dėl subsidijos darbo asistento išlaidoms (43 str.), dėl paramos darbo vietoms steigti ar pritaikyti (44 str.), dėl užimtumo didinimo programų rengimo (48 str.), dėl atvykimo išmokos iš užsienio pritrauktiems darbuotojams (48(1) str.), dėl nelegalaus darbo, nedeklaruoto darbo, nedeklaruotos savarankiškos veiklos ir užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimų (55-60 str.).

2.7. LR užimtumo įstatymas ( pakeitimai nuo 2024 05 31, 2024 07 01)