Skip to main content
Naujienos

DARBO KODEKSAS IR POĮSTATYMINIAI AKTAI

By 21 June, 2024June 26th, 2024No Comments

Pakeičiamos kodekso nuostatos dėl garantijų darbuotojams su negalia bei darbuotojams, auginantiems vaiką su negalia. Kodekse nustatytos garantijos darbuotojui taikomos, kai jis darbdaviui pateikia negalios, vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą ar kitą darbuotojo teisę į garantiją patvirtinantį dokumentą, išskyrus atvejus, kai darbdavys turi duomenis, patvirtinančius darbuotojo teisę į garantiją (25 str. nauja 7 d.). Darbuotojai su negalia gali būti skiriami dirbti naktį (117 str. nauja 5 d.), viršvalandinius darbus (119 str. nauja 5 d.), jeigu to jiems nedraudžia sveikatos priežiūros įstaigos išvada, tik su jų sutikimu.

1.1. LR darbo kodeksas (pakeitimai nuo 2024 06 21)