Skip to main content
Naujienos

DARBO KODEKSAS IR POĮSTATYMINIAI AKTAI

By 21 June, 2024June 26th, 2024No Comments

Pakeičiamos nuostatos dėl įstatymo taikymo (4 str. 1 d. nuo 2024-11-01), darbuotojų atstovų teisių (10 str. 1 d.), darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai (13 str. 4 d.), darbo vietų įrengimo statybvietėse (15 str. 1 d. nuo 2024-11-01), darbuotojų apsaugos nuo pavojingų cheminių medžiagų bei cheminių mišinių ir biologinių medžiagų poveikio (18 str. nuo 2024-11-01), privalomų sveikatos patikrinimų (21 str.), darbuotojų aprūpinimo saugos ir sveikatos priemonėmis (28 str. 4 d. nuo 2024-11-01), darbuotojo pareigų (33 str. 1 d. 11 p.), dirbančių neįgaliųjų saugos ir sveikatos garantijų (neteko g. 38 str.).

11.1. LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (pakeitimai nuo 2024 06 21, 2024 11 01)