Naujienos

DARBO KODEKSAS IR POĮSTATYMINIAI AKTAI

By 14 April, 2023 June 29th, 2023 No Comments

Pakeitimai Papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos apraše dėl papildomų atostogų suteikimo už ypatingą darbų pobūdį (2.3, 3, 5 p.). Naujai patvirtintas Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir VSDF biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, ir savivaldybių kultūros centruose, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga ir kurių dalininkės yra dvi ar daugiau savivaldybių, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas.

1.4. LRV nutarimas “Dėl  Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo” (NR. 496, pakeitimai nuo 2023 04 14)