Skip to main content
Naujienos

DARBO KODEKSAS IR POĮSTATYMINIAI AKTAI

By 21 June, 2024June 26th, 2024No Comments

Pakeičiamos įstatymo nuostatos dėl nedraudžiamųjų įvykių (7 str. 3 d.), nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokos tarifų (29 str. 2 d. nuo 2024-11-01), papildomos vienkartinės įmokos (naujas 29(1) str. nuo 2024-11-01). Išdėstytos naujai įstatymo 29 str. 2 d. ir 29(1) str. nuostatos taikomos draudėjui, kuriam arba kurio vadovui ar kitam atsakingam asmeniui už nusižengimą, padarytą 2024 m. lapkričio 1 d. ar vėliau, įsiteisėjo nutarimas administracinio nusižengimo byloje dėl darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimo, dėl kurio galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas darbe, avarija ar atsirasti kitų sunkių padarinių.

11.4. LR nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas (pakeitimai nuo 2024 06 21, 2024 11 01)