Skip to main content
Naujienos

DARBO KODEKSAS IR POĮSTATYMINIAI AKTAI

Pakeičiamos nuostatos dėl atvejų, kuomet laikoma, kad asmenys yra įgiję ligos socialinio draudimo ir motinystės socialinio draudimo stažą atitinkamai socialinio draudimo išmokai gauti (17, 18 p.), dėl tėvystės išmokos mokėjimo ypatumų (49(1), 49(2) p.), dėl kitų socialinio draudimo išmokų skyrimo ir mokėjimo (69, 70, 72, 73(1) p.). Nuo 2024 m. liepos 1 d. papildyta naujomis nuosatomis dėl motinystės išmokos mokėjimo ypatumų (nauji 48(1)-48(8) p.).

9.7. LRV nutarimas “Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo” (pakeitimai nuo 2024 06 18, 2024 07 1)