Skip to main content
Naujienos

DARBO KODEKSAS IR POĮSTATYMINIAI AKTAI

By 27 June, 2024July 1st, 2024No Comments

Valstybinė darbo inspekcija patvirtino duomenų apie VDI inspektorių surašytus administracinių nusižengimų ir Užimtumo įstatymo pažeidimų protokolus bei pagal šiuos protokolus priimtus nutarimus, taip pat apie nutarimus, VDI inspektorių priimtus pagal kitų priežiūros įstaigų pareigūnų surašytus protokolus, viešinimo VDI interneto svetainėje tvarką. Viešinami duomenys: 1) juridinio asmens kodas, teisinė forma, pavadinimas; 2) darbdavio – fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo metai; 3) pažeistas (-i) Administracinių nusižengimų kodekso ar Užimtumo įstatymo straipsnis (-iai), šio straipsnio dalis (-ys) ir/ar punktas (-ai). Prieš viešinant duomenis VDI interneto svetainėje, taikomas 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo nuobaudos įsiteisinimo datos, laukimo laikotarpis.

4.1. LR VVDI įsakymas “Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos informacijos apie darbdavių (juridinių ir fizinių asmenų) padarytus teisės pažeidimus viešinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (nuo 2024 07 01)