Skip to main content
Naujienos

DARBO KODEKSAS IR POĮSTATYMINIAI AKTAI

By 28 June, 2024July 1st, 2024No Comments

Nuo 2024 m. liepos 1 d. pakeičiamos įstatymo nuostatos dėl užsieniečių atvykimo į Lietuvą ir laikino jų apgyvendinimo (5 str. 4 d.), leidimo gyventi išdavimo ir keitimo sąlygų (26 str.), prašymo išduoti ar pakeisti leidimą gyventi nagrinėjimo terminų (33 str.), atsisakymo išduoti ar pakeisti užsieniečiui leidimą gyventi pagrindų (35 str.), dėl atvejų, kuomet naujai įforminamas Leidimas laikinai gyventi užsieniečio prašymu (40 str.), dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo užsieniečiui, kuris ketina dirbti (44 str.), dėl užsieniečio pareigos įsigyti leidimą dirbti Lietuvoje (57 str.), dėl užsieniečio atleidimo nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti (58 str.), dėl leidimo dirbti išdavimo pagrįstumo (59 str.), užsieniečių įsidarbinimo (62 str.), leidimo gyventi šalyje kortelės išdavimo ir keitimo (100, 105(2) str.), atleidimo nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti (103 str.), draudimo atvykti į Lietuvą (133 str.), dėl e. rezidento statuso panaikinimo (140(5) str.) ir kt.

6.1. LR įstatymas “Dėl užsieniečių teisinės padėties” (pakeitimai nuo 2024 07 01, 2025 01 01)