Skip to main content
Naujienos

DARBO KODEKSAS IR POĮSTATYMINIAI AKTAI

By 3 July, 2024July 12th, 2024No Comments

Pakeičiamos tvarkos aprašo nuostatos dėl priemonių taikymo sąlygų darbo ieškantiems asmenims (10.5 p. paramos judumui priemonė), stipendijos mokėjimo bedarbiams sąlygų (47, 48 p.), dėl kelionės išlaidų kompensavimo bedarbiams (63, 64, 66, 67 p.), dėl darbdavio patirtų išlaidų kompensavimo (72 p., Darbdavys, kuriam skirta parama judumui, mėnesiui pasibaigus už praėjusį mėnesį per 15 dienų pateikia darbuotojo vežamo į darbo vietą ir atgal darbo laiko apskaitos žiniaraščio kopiją, o tais atvejais, kai darbo laiko apskaitos žiniaraštyje žymimas naktinis darbas – turi būti pateikiamas ir darbuotojo darbo grafikas). Naujai patvirtinti aprašo priedai: Trišalės sutarties dėl aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo standartinės sąlygos (15 priedas ); Dvišalės sutarties dėl aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo standartinės sąlygos (16 priedas); Prašymo dėl stipendijos dydžio pasirinkimo, kelionės, apgyvendinimo, privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidų kompensavimo forma (17 priedas).

2.1. UŽT prie LR SADM įsakymas “Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo” (pakeitimai nuo 2024 07 02)