Skip to main content
Naujienos

DARBO KODEKSAS IR POĮSTATYMINIAI AKTAI

By 3 July, 2024July 12th, 2024No Comments

Pakeičiamos Atvykimo išmokos aprašo (4, 9, 11 p.) ir Išmokos darbdaviui aprašo (4, 8, 10 p.) nuostatos dėl kreipimosi dėl išmokos skyrimo. Naujai patvirtinti aprašų priedai: Prašymo skirti atvykimo išmoką iš užsienio pritrauktiems darbuotojams forma; Prašymo skirti išmoką darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio, forma; Patvirtinimo apie įdarbinto asmens atitiktį Užimtumo įstatyme nustatytoms sąlygoms forma.

2.12. UŽT prie LR SADM įsakymas “Dėl Atvykimo išmokos iš užsienio pritrauktiems darbuotojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo ir Išmokos darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (pak. nuo 2024 07 02)