Naujienos

DARBO KODEKSAS IR POĮSTATYMINIAI AKTAI

By 26 June, 2023 June 30th, 2023 No Comments

Pakeičiamos įstatymo nuostatos dėl ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokų (5, 8, 19 str.), kompensuojamojo uždarbio (6 str.), ligos išmokos dėl apdraustojo asmens ligos arba traumos mokėjimo trukmės (9 str.), ligos išmokos sergančiam šeimos nariui slaugyti arba vaikui prižiūrėti mokėjimo trukės (10 str.), ligos išmokos užkrečiamųjų ligų protrūkių arba jų epidemijų metu mokėjimo trukmės (11 str. 4 d.), dėl ligos išmokų skyrimo ir mokėjimo ypatumų Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją (11(1) str.), motinystės išmokos nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu dydžio (18 str. 2 d.), tėvystės išmokos dydžio (21 str. 2 d.), vaiko priežiūros išmokos dydžio (24 str. 5 d.). Nuo 2023 m. liepos 1 d. motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoka per mėnesį negali būti mažesnė už 8 bazinės socialinės išmokos dydžius, galiojusius praeitą mėnesį iki teisės gauti motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoką atsiradimo dienos.

11.5. LR ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas (pakeitimai nuo 2023 06 24, 2023 07 01, 2024 01 01)

2.11. LR nedarbo socialinio draudimo įstatymas ( pakeitimai nuo 2024 01 01)