Apskaitos terminų žodynas

Dividendas

Akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.

Jei turite klausimų susisiekite su mumis