Apskaitos terminų žodynas

Dotacijos ir subsidijos

Tai finansavimo priemonės, apimančios paramą, skirtą suteikti ekonominės naudos konkrečiai įmonei, o taip pat dotacijas, t. y. valstybės ir savivaldybės institucijų, tarptautinių organizacijų ir fondų bei kitų trečiųjų asmenų pervedamus išteklius įmonei paremti.

Jei turite klausimų susisiekite su mumis