Apskaitos terminų žodynas

Dvejybinis įrašas

Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimo būdas, kai kiekvienos ūkinės operacijos arba kiekvieno ūkinio įvykio vertė įrašoma į sąskaitos (-ų) debetą, o jai lygi suma – į kitos sąskaitos (-ų) kreditą

Jei turite klausimų susisiekite su mumis