Apskaitos terminų žodynas

Dvigubai mažėjančios vertės metodas

Turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodas, pagal kurį pirmųjų metų nusidėvėjimas skaičiuojamas nuo turto įsigijimo vertės, o vėlesnių metų – nuo šio turto likutinės vertės. Nusidėvėjimo norma visais metais išlieka ta pati, tačiau likutinė vertė kasmet mažėja, todėl nusidėvėjimo suma kiekvienais metais taip pat mažėja.

Jei turite klausimų susisiekite su mumis