Naujienos

FINANSINĖ APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ

By 6 February, 2024 February 7th, 2024 No Comments

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informuoja, kad pagal Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos aprašo (patv. LRV 2002-08-13 nut. Nr. 1283), 7 punktą, kasos aparatas turi būti įrengtas toje vietoje, kurioje asmuo sumoka už jam parduodamas prekes ar suteikiamas paslaugas grynaisiais ir (arba) negrynaisiais pinigais, kai yra naudojamasi mokėjimo priemone, o pagal Aprašo 13 p. kasos aparatą naudojantis ūkio subjektas klientui turi pateikti kasos aparato kvitą. Įkraunant elektromobilius vyksta prekės (elektros energijos) pardavimas, tačiau, kai yra priimami atsiskaitymai už elektromobilių įkrovimą lauko sąlygomis, vadovaujantis Aprašo 23.23 p. kasos aparatai neprivalo būti naudojami. Kasos aparatų nenaudojant vadovaujantis Aprašo 23.23 p. nustatytu atveju, Aprašo 7 punkte nurodytiems asmenims pareikalavus turi būti pateikiamas vienas iš Aprašo 24 p. nurodytų apskaitos dokumentų.

7.1. Dėl prievolės naudoti kasos aparatą priimant atsiskaitymus už elektromobilių įkrovimą lauko sąlygomis (2024-02-02)