Naujienos

FINANSINĖ APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ

By 26 April, 2024 May 2nd, 2024 No Comments

Pakeičiamos įstatymo nuostatos dėl atvejų, kuomet asmuo negali būti apskaitos paslaugas teikiančio arba apskaitos funkciją atliekančio juridinio asmens vadovaujamas pareigas einančiu asmeniu ar naudos gavėju arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančiu asmeniu (14 str. 2 d. nuo 2024-11-01), papildyta nuostatomis dėl teiktinos informacijos Juridinių asmenų registro tvarkytojui ar VMI apie apskaitos paslaugų teikimo arba apskaitos funkcijos atlikimo veiklos vykdymą ar tokios veiklos vykdymo pabaigą (14 str. nauja 3 d. nuo 2024-08-01). Asmenys, iki 2024-08-01 dienos pradėję teikti apskaitos paslaugas arba atlikti apskaitos funkciją ir po 2024-08-01 dienos toliau teikiantys apskaitos paslaugas arba atliekantys apskaitos funkciją, ne vėliau kaip 2024-12-01 dienos pateikia Juridinių asmenų registro tvarkytojui ar Valstybinei mokesčių inspekcijai įstatymo 14 str. 3 d. nurodytą informaciją. Pateikdami šią informaciją asmenys patvirtina, kad jie yra susipažinę su pinigų plovimą ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančiais teisės aktais ir atitinka jų reikalavimus.

5.1. LR finansinės apskaitos įstatymas (2 ir 14 str. pakeitimai nuo 2024 08 01, 2024 11 01)