Naujienos

FINANSINĖ APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ

Pakeičiamos nuostatos dėl SABIS informacinės struktūros (22 p.), SABIS tvarkomų duomenų (23 p., papildyta naujais 1 ir 2 priedais), duomenų gavimo šaltinių (24 p.). Nustatyta, kad SABIS duomenų bazėje tvarkomi sąskaitų duomenys ir paslaugų gavėjų duomenys, taip pat Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 80 str. nurodyti tiekėjų duomenys, jei tiekėjai sąskaitas SABIS teikia rankiniu būdu. Nuo 2024-07-01 įsigalioja naujai papildyti priedai: „EN 16931-1:2017EN 16931 – CEN/TC 434“ standartą atitinkančių sąskaitų duomenys (1 priedas), Lietuvos elektroninės sąskaitos formatą atitinkančių elektroninių sąskaitų archyviniai duomenys (2 priedas).

5.6. NBFC įsakymas “Dėl Informacinės sistemos ,,E. sąskaita” pertvarkymo ir Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo” (pakeitimai nuo 2024 07 01)