Skip to main content
Naujienos

FINANSINĖ APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ

By 1 July, 2024July 2nd, 2024No Comments

Nuo 2024 m. liepos 1 d. įsigalioja naujai patvirtintas įstatymas, kuris nustato įmonių (įmonių grupių) Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų ir įmonių interneto svetainėse skelbiamų (konsoliduotųjų) ataskaitų ir (arba) jų rinkinių sudėties, juose teikiamos informacijos reikalavimus, (konsoliduotųjų) ataskaitų parengimo, pateikimo ir paskelbimo tvarką, (konsoliduotųjų) ataskaitų kokybės užtikrinimo reikalavimus ir atsakomybę. Įstatyme (4, 5 str.) nurodyti įmonių ir įmonių grupių piniginių dydžių kriterijai, pagal kuriuos nustatoma įmonės kategorija, taikomi rengiant ataskaitas pradedant 2024 m. sausio 1 d. ar vėliau prasidedančiais ataskaitiniais laikotarpiais. Nuo 2024 m. liepos 1 d. netenka galios LR įmonių atskaitomybės įstatymas ir LR įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatymas.

5.2. LR įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymas (galioja nuo 2024 07 01)