Naujienos

FINANSINĖ APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ

By 24 August, 2023 No Comments

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja naujai patvirtinta apvaliosios medienos priėmimo, perdavimo, perklasifikavimo, judėjimo fiksavimo apskaitoje tvarka, kuria rekomenduojama vadovautis valstybinių miškų valdytojams (patikėtiniams) ir kitiems asmenims, gaminantiems ir parduodantiems medieną. Vadovaudamiesi medienos apskaitos dokumentais, gamybiniai padaliniai kiekvieną mėnesį susistemina duomenis Apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos lentelėje (tvarkos 1 priedas), pagal kurias sudaroma Suvestinė apvaliosios medienos judėjimo ir apskaitos lentelė (tvarkos 2 priedas, lentelės pildymo tvarka 3 priede).

5.4. LR AM įsakymas “Dėl Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo” ( nauja redakcija nuo 2023 09 01)