Skip to main content

Apskaitos terminų žodynas

Finansinė apžvalga

Apžvalga, kurią dažnai teikia ūkio subjektų vadovybė ir kurioje apibūdinami bei paaiškinami pagrindiniai ūkio subjekto vykdytos veiklos ir finansinės būklės bruožai, taip pat pagrindiniai neapibrėžtumai, su kuriais tenka susidurti.

Jei turite klausimų susisiekite su mumis