Skip to main content

Apskaitos terminų žodynas

Finansinė ataskaita

Ūkio subjekto finansinės būklės ir finansinio vykdytos veiklos rezultato struktūrizuotas pateikimas. Finansinėje ataskaitoje pateikiama informacija apie ūkio subjekto turtą, įsipareigojimus, nuosavybę, pajamas ir sąnaudas, įskaitant pelną ir nuostolius, kitus nuosavybės pokyčius, pinigų srautus.

Jei turite klausimų susisiekite su mumis