Apskaitos terminų žodynas

Finansinė sąskaita

Mokėjimų balanso dalis, kurioje apskaitomi kapitalo ir finansinių lėšų pervedimai, t. y. investicijų srautai. Tai ilgalaikių skolos ir nuosavybės vertybinių popierių, pinigų rinkos skolos vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių įsigijimas ir pardavimas, gautos ir suteiktos paskolos.

Jei turite klausimų susisiekite su mumis