Apskaitos terminų žodynas

Finansinės skolos

Tai finansiniai įsipareigojimai, apimantys sutartinius įsipareigojimus: perduoti grynuosius pinigus (bei pinigų ekvivalentus) ar kitą finansinį turtą kitam ūkio subjektui; pasikeisti finansinėmis priemonėmis ar finansiniais įsipareigojimais su kitu ūkio subjektu tokiomis sąlygomis, kurios yra potencialiai nepalankios šiam ūkio subjektui.

Jei turite klausimų susisiekite su mumis