Apskaitos terminų žodynas

Finansiniai metai

Įmonės ataskaitinis laikotarpis, dažniausiai sutampantis su kalendoriniais metais. Įmonė gali patvirtinti ir kitokio laikotarpio finansinius metus, patogesnius ir geriau atitinkančius jos veiklos ypatumus.

Jei turite klausimų susisiekite su mumis