Apskaitos terminų žodynas

Finansinio sverto laipsnis

Įmonės veiklos rizikos vertinimo rodiklis, apskaičiuojamas kaip akcijos pajamingumo pokytis (procentais), palyginti su pelno prieš palūkanų mokėjimą ir apmokestinimą pokyčiu (procentais). Kuo didesnis finansinio sverto laipsnis, tuo labiau rizikuoja įmonės savininkai.

Jei turite klausimų susisiekite su mumis