Skip to main content

Apskaitos terminų žodynas

Finansinis turtas

Grynieji pinigai kasoje, pinigai banko ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, nuosavybės vertybiniai popieriai, reikalavimo teisės į finansų įstaigai mokėtinas pinigų sumas arba kitokį turtą ir nebalansinės pretenzijos.

Jei turite klausimų susisiekite su mumis