Apskaitos terminų žodynas

Ilgalaikis materialusis turtas

Tai fizinę formą turintis turtas, kuris naudojamas prekėms gaminti, paslaugoms teikti, valdymo tikslams arba nuomai bei ketinamas naudoti ilgiau nei vieną ataskaitinį laikotarpį.

Jei turite klausimų susisiekite su mumis