Apskaitos terminų žodynas

Įmonės pelno (nuostolių) ataskaita

Finansinė ataskaita, kurioje nurodomos visos įmonės ataskaitinio laikotarpio pajamos, sąnaudos ir veiklos rezultatai – pelnas arba nuostoliai.

Jei turite klausimų susisiekite su mumis